Luminous flux in lumens

In de fotometrie is de lichtstroom de meting van de waargenomen lichtsterkte. De lichtstroom is een maatstaf van de totale waargenomen lichtsterkte. Eén lumen is gedefinieerd als de lichtstroom geproduceerd door een lichtbron die één candela lichtintensiteit over een ruimtehoek van één steradiaal. De lichtstroom kan enkel gemeten worden in een speciale sferische ruimte waar de lamp inhangt, zodoende kan de ganse lichtstroom van de lamp gemeten worden.

LED fabrikanten geven een lichtstroom van de som van alle LEDs in de lamp. Deze waarde is gelijk aan het aantal LEDs bij een bepaalde stroom vermenigvuldigd met het aantal LEDs in de lamp.

De werkelijke lichtstroom is lager dan deze waarde, het is nodig om rekening te houden met het optische verlies en het glas dat de LED diodes omhult en beschermt. Een realistische lichtstroom kan enkel gemeten worden rekening houdende met bovenstaande variabelen.

Lees verder over flikkerende lichten